Когато говорим за безопасност при работа, имаме предвид широк кръг от правила, укази и закони. Те установяват правото на всеки работник да бъде информиран за рисковете от работата си и да работи в среда с възможно най-малък риск за здравето си. Например  регламентът ATEX  включва две директиви, които определят насоки за здраве и безопасност във взривоопасна атмосфера. В много производствени сектори обаче операторът може да бъде изложен на опасности: нека видим някои от тях заедно.

ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

Във фармацевтичната, химическата и хранителната промишленост операторите трябва ежедневно да се справят с праха и опасните вещества. Те могат да бъдат твърди, течни или газообразни и могат сериозно да навредят на здравето на хората. Те се наричат ​​опасни, тъй като операторът може да ги вдиша или да влезе в контакт с тях несъзнателно и следователно да причини значителни щети.

Когато операторите работят в тясно сътрудничество с тези вещества, от съществено значение е работното място на всички да се поддържа чисто. По този начин се намаляват рисковете, свързани с контакта с тези токсични вещества.

Тук влизат в действие решенията DU-PUY, специално проектирани да минимизират опасностите, произтичащи от тези вещества. Всъщност DU-PUY има високоефективни филтриращи системи, благодарение на които е възможно да се наблюдава и подобрява качеството на въздуха на работното място. Например, нашите филтри , са абсолютни филтри, способни да абсорбират 99,99% от вредните частици, присъстващи в работната среда.

ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ

Друг риск, присъстващ в много компании, е рискът да работите в близък контакт със запалими или нажежаеми материали. Съхранението, използването и изхвърлянето на тези вещества може да изложи работника на рискове за собственото му здраве. За това са необходими специални процедури за безопасност, които дават насоки за работа с тези материали.

DU-PUY предлага гама от аксесоари, създадени специално за този вид опасни вещества. Сред тях имаме огнезащитни филтри, оборудвани с огнеупорна тъкан. Материята е способна да забави разпространението на пламъка.

Освен това, по желание на клиента, ние можем да персонализираме нашите прахосмукачки със специална антистатична и проводима боя. Като елиминира възможността за задействане поради електростатични заряди.

РАБОТА С ТЕЖКИ ТОВАРИ

Стандартът ISO 11228, който се отнася до движението на тежки материали. Оператор от мъжки пол не може да вдига повече от 25 килограма материал, докато за жена оператор ограничението е 15 килограма. Поради тази причина е необходимо индустриите да автоматизират процесите, за да ускорят производствените темпове и най-вече, за да не излагат оператора на рискове за собственото му физическо здраве.

Открийте всички решения на DU-PUY,  за да направите работната си среда по-безопасна и по-ефективна!

No products in the cart.
bg_BGBulgarian