Праховодосмукачки

Едномоторни, двумоторни или тримоторни праховодосмукачки проектирани, за да осигурят най-професионален отговор за всяка конкретна нужда. С максимална мощност от 1100W до 3450W. Способни да изпълняват всякакви задачи в професионалното почистване, работилници и промишленост.

Показване на 8 резултата